Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου
την Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Νοσηλείας
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
pdf image