Ημερίδα: Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητος των πνευμόνων

Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

15 Φεβρουαρίου 2017
Πάτρα, Ξενοδοχείο Patras Palace

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/17-pneumimerida/index.asp?c=i