8η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας – Παιδοαλλεργιολογίας

Παιδοπνευμονολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – ΠΓΝ «Αττικόν»

31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2017
Αθήνα, Electra Palace (N. Νικοδήμου 18)

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/17-8paidpnhm/index.asp?c=i