Αρ. Πρωτ. 1331

Καλαμάτα 20-12-2016

                                                                            ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ

                                                                   ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 5.00 μ.μ.στο Ξενοδοχείο REX στη Καλαμάτα, με θέματα:

 

  1. ΄Εγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  2.  Οικονομικός απολογισμός έτους 2016. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2017.
  3.  Προληπτικές ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας για το ενδεχόμενο υγειονομικής κάλυψης μεταναστών-προσφύγων στο Νομό μας.

 

Η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 στο Ξενοδοχείο REX, στις 6.00 μ.μ. καισε περίπτωση πάλι μη απαρτίας στις 7.00 μ.μ. την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, οπότε η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία ανεξαρτήτως παρόντων μελών.

Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, ακόμη και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

                                                          

                                                                                           Για το  Δ.Σ. του Ι.Σ.Μεσσηνίας

                                   

                                                           Ο  Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

                                                          Μιχάλης Μιχαήλ                                                                      Γεώργιος Πανομήτρος