Διεξαγωγή Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Καταστατικού της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας το Δ.Σ. καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις 5μ.μ. στο Ξενοδοχείο PHARAE PALACE Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου, Παραλία Καλαμάτας με θέματα:
1. Έγκριση νέων μελών
2. Απολογισμός πεπραγμένων 2016
3. Προγραμματισμός για το 2017
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 – Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2017
6. Απολογισμός 8ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας
7. Προγραμματισμός 10ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας
8. Ημερίδα Εμβολίων
9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διεξαγωγή Αρχαιρεσιών
Η απαιτούμενη απαρτία για την πρώτη πρόσκληση είναι το ½ των ταμειακώς εν τάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση ορίζεται την ίδια ημερομηνία στις 6 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα κατά την οποία η απαιτούμενη απαρτία είναι το ¼ των ταμειακά εν τάξει μελών, ενώ σε περίπτωση εκ νέου μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση ορίζεται για τις 7 μ.μ. την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο πραγματοποιούμενη ανεξαρτήτως απαρτίας.
Ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνεται έως την έναρξη της Συνέλευσης καθώς και νέες εγγραφές, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως που γίνονται αποδεκτά από την πλειοψηφία των μελών συζητούνται, αλλά δεν μπορεί επ’ αυτών σύμφωνα με το καταστατικό να ληφθούν αποφάσεις.
Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προκηρύσσονται Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. μεταξύ 8 μ.μ. και 10 μ.μ.
Σας επισυνάπτουμε τα άρθρα που αφορούν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών (8, 9, 10, 16 και 20) όπως περιλαμβάνονται στο καταστατικό της Εταιρείας.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας στις 9 Απριλίου 2014, η ετήσια συνδρομή είναι 30 ευρώ, ενώ η εγγραφή στην Εταιρεία είναι 10 ευρώ.
Ελπίζουμε ότι η μεγάλη συμμετοχή σας στη Γ.Σ. και στις Αρχαιρεσίες θα προωθήσει τους κοινούς μας στόχους.
Για το Δ.Σ. της Ι.Ε.ΜΕΣ.

H Πρόεδρος O Γραμματέας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ